Viešieji pirkimai

 

 Klaipėdos rajono Slengių mokykla-daugiafunkcis centras nuomosis patalpas, tinkamas kultūros veiklai Slengiuose.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T11-245 „Dėl patalpų, tinkamų kultūros veiklai Slengiuose, nuomos pirkimo“.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono Slengių mokykla-daugiafunkcis centras, įmonės kodas 302850915, adresas: Saulės g. 1, Slengių km., Klaipėdos r. LT-92342, tel. (8 46) 31 90 14.

Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos kultūros veiklai Slengiuose, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone (bet nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro nutolusios ne daugiau kaip 3 km spinduliu).

Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro tinklapyje www.slengiumokykla.lt. Papildomą informaciją galite gauti Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre adresu: Saulės g. 1, Slengių km., Klaipėdos r. tel. (8 46) 31 90 14 iki 2017-09-18 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2017-09-19 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

  1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, išskyrus komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidas;
  2. Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;
  3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;
  4. Žemės sklypo plano kopiją.

REIKALINGŲ IŠSINUOMOTI PATALPŲ, TINKAMŲ KULTŪROS VEIKLAI SLENGIUOSE, TECHNINIAI DUOMENYS

Bendras patalpų plotas ne mažiau - 400 kv. m,

Renginių salės plotas ne mažiau - 270 kv. m.

Reikalingos pagalbinės patalpos:

Rūbinė;

2 patalpos, skirtos meno vadovams, persirengimui, repeticijoms, įvairioms priemonėms susidėti;

Ne mažiau kaip 3 tualetai: 1 tualetas (moterų), 1 tualetas (vyrų), 1 tualetas (neįgaliųjų);

Dušas;

Reikalinga lauko terasa (būtų privalumas);

Kiti duomenys:

Reikalingas  internetas,  vieta projektoriui;

Prie pastato privažiavimas ir įėjimas iš dviejų pusių (artistams ir žiūrovams);

Ne mažiau, 120 kėdžių ir 10 stalų.

Reikalinga automobilių stovėjimo aikštelė.

Atstumas nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Sendvario seniūnijos ne daugiau 3000 metrų.

                                                      *****

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 metus

Supaprastintų viešųjų pirkimų registras

Supaprastintų pirkimų su tiekėjais sutarčių registras

Viešųjų pirkimų registras

 Pamokų laikas
I pamoka  8.30–9.15   
II pamoka  9.25–10.10  
III pamoka 10.20–11.05  
IV pamoka 11.20–12.05  
V pamoka 12.30–13.15  
VI pamoka 13.25–14.10  

© Klaipėdos rajono Slengių mokykla - daugiafunkcis centras.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija

Klaipėdos rajonas