Priėmimo tvarka

         Skelbiame nuo 2019-09-01 priimamų vaikų sąrašą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes                                                                  

                                                                      *****

     Skelbiamas  nuo 2019-09-01 į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašas                                                          

                                                                    *****

        Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašas                

                                                                   *****

              Informuojame, kad  Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2018-09-28 sprendimu Nr. T11-412 pakeitė Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą ir jį papildė nauju punktu. Su pakeitimu, parošome susipažinti čia                                                                                    

                                                                   *****

            Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2018-05-31 sprendimu Nr. T11-275 pakeitė Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą ir jį išdėstė nauja redakcija. Su aprašu prašome susipažinti čia                                         

                                                                   *****

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupęPamokų laikas
I pamoka  8.30–9.15   
II pamoka  9.25–10.10  
III pamoka 10.20–11.05  
IV pamoka 11.30–12.15  
V pamoka 12.30–13.15  
VI pamoka 13.30–14.15  

© Klaipėdos rajono Slengių mokykla - daugiafunkcis centras.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija

Klaipėdos rajonas