Priėmimo tvarka

 

PATEIKTI PRAŠYMAI Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES (atnaujinta)

                                                      *****

          Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2016-01-28 priėmė sprendimą „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-256 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
     Yra pakeistas  Aprašo 23 punktas ir išbraukti 24 ir 25 punktai. Tėvams (globėjams) kiekvienais kalendoriniais metais nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. nebereikia patvirtinti pateikto pageidavimo vaikui (-ams) lankyti ikimokyklinę įstaigą.

                                                      *****

 

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupęPamokų laikas
I pamoka  8.30–9.15   
II pamoka  9.25–10.10  
III pamoka 10.20–11.05  
IV pamoka 11.20–12.05  
V pamoka 12.30–13.15  
VI pamoka 13.25–14.10  

© Klaipėdos rajono Slengių mokykla - daugiafunkcis centras.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija

Klaipėdos rajonas