1–4 klasių pamokų tvarkaraštis

                                                                      PATVIRTINTA
                                                                      Klaipėdos r. Slengių mokyklos-
                                                                      daugiafunkcio centro direktoriaus
                                                                      2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-69

                 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2017–2018 MOKSLO METAMS

          1 klasė         2 klasė         3 klasė         4 klasė

 

 

  I

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. „Laikas kartu“

5. Choreografija

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Choreografija

5. Klasės valandėlė

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Anglų kalba

5. Kūno kultūra

1. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

   

 

  II

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Kūno kultūra

 

1. Anglų kalba

2. Matematika

3. Kūno kultūra

4. Lietuvių kalba

5. Lietuvių kalba

6. „Laikas kartu“

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. „Laikas kartu“

4. Pasaulio pažinimas

5. Matematika

6. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Kūno kultūra

5. „Antras žingsnis“

 

 

 III

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Muzika

4. Matematika

5. Klasės valandėlė

1. Matematika

2. Muzika

3. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

1. Matematika

2. Anglų kalba

3. Lietuvių kalba

4. Choreografija

5. Muzika

1. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba

3. Matematika

4. Muzika

5. Choreografija

 

 

IV

1. Matematika

2.Dorinis ugdymas

3. Lietuvių kalba

4. Lietuvių kalba

5. Kūno kultūra

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Kūno kultūra

4. Anglų kalba

5. Dorinis ugdymas

1. Matematika

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių kalba

4. Dorinis ugdymas

5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Dorinis ugdymas

4. Kūno kultūra

5. Pasaulio pažinimas

 

 

  V

1. Lietuvių kalba

2. Pasaulio pažinimas

3. Dailė ir technologijos

4. Muzika

 

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Muzika

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Muzika

4. Dailė ir technologijos

5. Klasės valandėlė

1. Lietuvių kalba

2. Muzika

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Klasės valandėlė

 Pamokų laikas
I pamoka  8.30–9.15   
II pamoka  9.25–10.10  
III pamoka 10.20–11.05  
IV pamoka 11.30–12.15  
V pamoka 12.30–13.15  
VI pamoka 13.25–14.10  

© Klaipėdos rajono Slengių mokykla - daugiafunkcis centras.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija

Klaipėdos rajonas