1–4 klasių pamokų tvarkaraštis

                                                                      PATVIRTINTA
                                                                      Klaipėdos r. Slengių mokyklos-
                                                                      daugiafunkcio centro direktoriaus
                                                                      2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2017–2018 MOKSLO METAMS

 Pamokų laikas
I pamoka  8.30–9.15   
II pamoka  9.25–10.10  
III pamoka 10.20–11.05  
IV pamoka 11.20–12.05  
V pamoka 12.30–13.15  
VI pamoka 13.25–14.10  

© Klaipėdos rajono Slengių mokykla - daugiafunkcis centras.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija

Klaipėdos rajonas